Konferens i mångprofessionell social- o hälsovård

09 November 2017, 09:00 - 16:30

Temat är: Framgångsfaktorer och risker med välfärdsteknologi

Hur förändrar nya kommunikationsmöjligheter olika yrkesgruppers roller?
Hur garanteras klient-/patientcentreringen inom välfärdsteknologin?
Hur kan informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas inom socialt arbete och för att stöda människor i svåra livssituationer?
Vilka möjligheter erbjuder de nya digitala hälsotjänsterna?

Det är några av frågorna som diskuteras under årets konferens.

Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare och studerande inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas en mässa med utställare, organisationer, myndigheter, föreningar och företagare.

Plats och tid

Konferensen hålls torsdagen den 9 november 2017 i Yrkeshögskolan Novias nya campus på Henriksgatan 7 i Åbo.

Pris

40 euro per person eller 100 euro för 3 personer från samma organisation.

Anmälan

Anmäl dig senast 16.10.2017 via anmälningsformuläret för deltagare.

Arrangör och kontaktuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området

Information: Pia Liljeroth, pia.liljeroth@novia.fi, 044 762 3371


Kontaktperson

Plats
Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området
Henriksgatan 7
20500 Åbo