Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät 2017

30 November 2017, 08:45 - 17:15

Päivien teema

Mitä on mieli ja mitä mieltä sitä on avata? Mieltä ja mielenterveyttä uhkaavat monet seikat, mutta myös mieltä vahvistavia elementtejä on ympärillämme runsaasti. Mielenterveys ei rajoitu vain kysymykseksi lasten ja nuorten tai aikuisten ja vanhempien hyvinvoinnista, vaan se liittyy vahvasti koko yhteisön ja perheen hyvinvointiin, kulttuuriin ja talouteen. 

Seminaarissa avataan useita näkökulmia ilmiön ymmärtämiseksi. Mielenterveyden kysymyksiä voidaan tarkastella esimerkiksi historian, kulttuurin, psykiatrian, sosiologian, oikeustieteen ja tilastotieteen viitekehyksissä. Samalla voidaan avata sukupolvinäkökulman ja vastavuoroisuuden kysymyksiä, sekä pohtia, mitkä tekijät luovat otolliset olosuhteet mielen tasapainolle, selviytymiselle ja resilienssille. 

Päivät koostuvat esityksistä, työryhmätyöstä sekä päivien aikana työstetystä kannanotosta. Tavoitteena on toimittaa referee-julkaisu päivien esitysten ja työryhmien työskentelyn pohjalta.

Tilaisuus on maksuton ja sitä voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.

 

Lue lisää:

 


Plats
THL Helsinki
Mannerheimintie 166
00300 Helsingfors