Temadag kring funktionshinder:

08 November 2017, 09:00 - 17:00

Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen

Välkommen på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f:s årligen återkommande temadag om funktionshinder! Under dagen kommer vi att ur olika perspektiv bekanta oss med ämnen som anknyter till FN:s funktionshinderkonvention. Målet är att vi under dagen ska få nya tankar om den verklighet som vi existerar i, men också om den juridiska verklighet som ska ge oss alla förutsättningar att leva ett gott liv. Juridiken och verkligheten lever sina egna liv och denna temadag ger dig chansen att få korn på när dessa möts.

Målgrupp: Personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och personer som arbetar med eller är engagerade i funktionshinderfrågor. Pris: 30 euro (kaffe och lunch samt deltagande för ev. personlig assistent ingår i priset), studerande halva priset.

Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.
 
Elektronisk  anmälan senast den 30.10.2017 via länken:  Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.
 
Elektronisk  anmälan senast den 30.10.2017 via länken: https://tinyurl.com/y82r8fg3

Anmälningarna är bindande. Vid annullering efter 30.10.2017 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.
 
Mera information om temadagen:
Mikael Bomström, juridiskt ombud, SAMS,
mikael.bomstrom@samsnet.fi, +358 40 519 6598

Kirsi-Maria Malmlund, juridiskt ombud, SAMS,
kirsi-maria.malmlund@samsnet.fi, +358 50 443 0576

Programmet finns att läsa via länken:

http://kommuntorget.fi/kurstorget/temadag-kring-funktionshinder-2/Plats
Kommunernas hus i Helsingfors
Andra linjen 14
00530 Helsingfors