Seminarier om social- och hälsovårdsreformen

17 November 2017, 13:00 - 16:00

Den nya vårdreformen träder i kraft 2020. Yrkeshögskolorna Arcada och Diak erbjuder en seminarieserie om den nya social- och hälsovårdsreformen med början den 17 november 2017. Fortbildningen ger dig en helhetsbild av vårdreformen och ger dig beredskap att ta emot de förändringar reformen medför i ditt arbete. På seminarierna hörs både experter från yrkeslivet och från Arcada och Diak.

Seminarieserien Sote-uudistus, muutos ja johtaminen hålls på finska och det första tillfället handlar om ledarskap och vi kommer att höra bl.a. Sinikka Salo, Anne Määttä och Juha Jolkkonen.

Utbildningen är riktad till personal inom social- och hälsovård, chefer, beslutsfattare och studenter.

Tid: 17 november 2017 kl. 13–16
Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors.

Du kan antingen delta i hela seminarieserien (200 euro) eller i enskilda seminarietillfällen (60 euro/tillfälle).

Läs mer om seminarieserien på www.arcada.fi/soteuudistus

 


Plats
Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors