Kohti Monitoimijaista Perhetyötä

08 November 2017, 09:00 - 15:45
Yhteiskehittämispäivä on tärkeä lastensuojelun kehittämisen kannalta osana LAPE-hanketta ”Yhdessä olemme enemmän”. Päivän aikana saadaan tietoa monitoimijaisen perhetyön ja perhekuntoutuksen uudesta mallinnuksesta (raportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-859-3)
Seminaari on tarkoitettu yhteiseksi työseminaariksi edistämään konkreettisten tavoitteiden toteutumista. Ilta-päivän työpajoissa taas keskustellaan siitä, miten mallinnusta voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä lapsille, nuorille, perheille ja ammattilaisille. Osallistujilla on täten mahdollisuus antaa oma panoksensa kehittämistyöhön ja vaikuttaa tuleviin työkäytäntöihin. Yhteiskehittäminen on vuoropuhelua, mallinnuksen täydentämistä, testaamista ja arviointia – moniäänistä yhdessä tekemistä!

Tilaisuuden puheenvuoroja voi seurata myös webcastingin avulla tästä linkistä:
http://videonet.fi/web/thl/20171108/
Työpajoja ei ole mahdollista seurata etäyhteydellä. Tilaisuus on maksuton, lounas omakustanteinen.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma on luettavissa https://www.lapeuusimaa.fi/tapahtumat/tyopaja-lastensuojelun-perhetyo-8-11-2017/

Plats
Kulttuuritalo Grand (2.krs kokoustilat)
Piispankatu 28
06100 Borgå