FHille - för en god skolstart

24 April 2018, 14:00 - 16:30

Varmt välkomna till seminarium kring Hippy International och FHille- programmet.
FHille- programmet riktar sig till familjer med barn i åldern 4- 7 år.
Från Karleby i norr till Hangö i söder deltar 135 familjer i programmet.

Programmet riktar sig till familjer med barn i förskolan. Genom HIPPY erhåller föräldrar kunskap, självförtroende och färdighet att utveckla sin förmåga till att stöda sitt barns möjlighet till lustfyllt lärande och se sig själv som en resurs för sitt barn.

Föredragen hålls på engelska men frågor kan ställas på både svenska och finska.

Anmäl dig till Nina Finnäs, nina.finnas@folkhalsan.fi

Läs mera om seminariet på webbsidan:

 Plats
Folkhälsans huvudbyggnad, mötesrum Solrosen
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors