Mot ett heltäckande Navigator-nätverk

12 Juni 2018, 08:30 - 16:00

  
8.30-9.00 Kaffe
9.00 Introduktion Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.15 Michael Mäkelä (Regionförvaltningsverket): Utveckling av den svenskspråkiga navigatorverksamheten - en tillba-kablick och nuläget
9.45 Matilda Wrede-Jäntti & Frida Westerback (Helsingfors uni-versitet): Ohjaamo/Navigatorn i de ungas ögon
10.30 Paus
10.45 Anne Määttä (Diak): Ulkoringiltä sisärinkiin - Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujär-jestelmässä  
11.45 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 Workshoparbete genom facilitering (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)
14.15 Kaffe
14.45 Workshoparbete forts. 
15.45 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk i samarbete med det finskspråkiga fältet. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna.

Anmälan senast den 1.6.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/DC1A2353643A5B57.par  
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986. 

Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet.Plats
SFV-huset G18, festsalen
Georgsgatan 18, Helsingfors
00100 Helsingfors