Hur förändras socialvårdens dokumentation och vad är Kansa-koulu 4.0 projektet?

FSKC:s projektarbetare Micaela Nyström och Veronica Lundqvist berättar om hur dokumentationen inom socialvården inom de närmaste åren betydligt kommer att förändras och hur organisationerna inom socialvården får utveckla sina dokumenteringsrutiner. Ni får också höra om hur vårt projekt Kansa-koulu 4.0 stöder detta arbete.

Till podcasten:
https://soundcloud.com/detsocialarummet/hur-forandras-socialvardens-dokumentation-och-vad-ar-kansa-koulu-40-projektet

Läs mer om projektet här:
https://vasso.fi/sv/dokumenteringsforum/

https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/

******************
Sektorsövergripande och systemisk utveckling av barnskydd


Projektarbetarna Veronica Lundqvist och Micaela Nyström öppnar upp utvecklingsarbetet och speciellt det systemiska utvecklingsarbetet som görs i de sektorsövergripande barnskyddsprojekten TOP- och Tullas i Svenskfinland. Välkomna att lyssna till det senaste och det viktigaste på området för utveckling av barnskydd!

Följande avsnitt handlar om dokumentering och Kansa-kouluprojektet. Välkommen att lyssna också på det!

Läs mer om projekten här:
vasso.fi/tuki-oikeasta-paikasta/framsida

https://www.socca.fi/lapset_perheet_ja_lastensuojelu/tulevaisuuden_lastensuojelu_-hanke

Emotionella tillstånd och känslornas betydelse i socialt arbete

Professor Ilse Julkunen från Mathilda Wrede-institutet och professor Karen Healy från University of Queensland, Australien diskuterar om emotionella tillstånd i socialt arbete och om hur känslor påverkar hur vi tänker, känner och agerar i socialt arbete. Healy berättar om den modell som hon utvecklat för att kunna bearbeta starka känslor i möten med klienter.

Karens presentaion kan du ladda ner här.

 

 

 

 

Ett försök med delaktighetsfrämjande socialskydd - Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu​
I avsnittet diskuterar vi med forskningschef Minna Kivipelto från Institutet för hälsa och välfärd om försöket och projektet för delaktighetsfrämjande socialskydd. Inom försöket har man utvecklat en modell för delaktighetsfrämjande socialskydd. Modellen testas, implementeras och utvärderas i sex kommuner i Finland. (Kangasala, Kemijärvi, Kuopio, Tammerfors, Torneå och Reso). Diskussionen förs på finska och vi ska minnas att inbandningen skett strax efter den fina, varma sommaren.

Mer om projektet hittar du här:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/osallistavan-sosiaaliturvan-kokeilu

Delaktiga barn och unga - vision eller verklighet?
Nina Östman från FSKC och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet samtalar med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete. Ann-Marie Stenhammar har lång erfarenhet av att i Sverige arbeta med och för barnets rätt till delaktighet när barnet och dess familj möter samhällsstödet. Stenhammar har haft särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning.


Sommaravsnitt:
Johanna Holmström, författaren till boken ’Själarnas ö´.

Personalen vid FSKC och Mathilda Wrede-institutet besökte Själö i medlet av juni och LAPE projektarbetare Nina Östman och utvecklingschef Veronica Salovaara passade på att intervjua Johanna Holmström, författaren till boken ’Själarnas ö´. I avsnittet diskuterar vi galenskap, kvinnor och maktstrukturer och reflekterar kring hur attityder och förväntningar har förändrats gällande moderskap och sociala stödnätverk.

Avsnitt nummer 2:
Biografiskt agentskap i socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Forskarsocialarbetarna Frida Westerback och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet diskuterar med PD Johanna Björkenheim om hennes avhandling i socialt arbete: Towards biographical agency in health social work - Mot biografiskt agentskap i socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

 

DET SOCIALA RUMMET — FENOMEN, FORSKNING, PRAKTIK

”Det sociala rummet" — en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. I podcast-serien för FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden. 

Målgruppen för podcasten är sakkunniga inom det sociala området, men också andra intresserade. Syftet med podcasten är att föra dialog om aktuella teman i ett lättillgängligt format. Intresserade kan lyssna på podcasten vid den tidpunkt som passar var och en allra bäst.