Delaktiga barn och unga - vision eller verklighet?
Nina Östman från FSKC och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet samtalar med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete. Ann-Marie Stenhammar har lång erfarenhet av att i Sverige arbeta med och för barnets rätt till delaktighet när barnet och dess familj möter samhällsstödet. Stenhammar har haft särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning.
 


Sommaravsnitt:
Johanna Holmström, författaren till boken ’Själarnas ö´.

Personalen vid FSKC och Mathilda Wrede-institutet besökte Själö i medlet av juni och LAPE projektarbetare Nina Östman och utvecklingschef Veronica Salovaara passade på att intervjua Johanna Holmström, författaren till boken ’Själarnas ö´. I avsnittet diskuterar vi galenskap, kvinnor och maktstrukturer och reflekterar kring hur attityder och förväntningar har förändrats gällande moderskap och sociala stödnätverk.

Avsnitt nummer 2:
Biografiskt agentskap i socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

Forskarsocialarbetarna Frida Westerback och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet diskuterar med PD Johanna Björkenheim om hennes avhandling i socialt arbete: Towards biographical agency in health social work - Mot biografiskt agentskap i socialt arbete inom hälso- och sjukvård.

 

DET SOCIALA RUMMET — FENOMEN, FORSKNING, PRAKTIK

”Det sociala rummet" — en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. I podcast-serien för FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden. 

Målgruppen för podcasten är sakkunniga inom det sociala området, men också andra intresserade. Syftet med podcasten är att föra dialog om aktuella teman i ett lättillgängligt format. Intresserade kan lyssna på podcasten vid den tidpunkt som passar var och en allra bäst.