Detta är FSKC:

 • vi sammanför praktik, forskning och undervisning inom det sociala området på svenska mellan välfärdsområdena, kommunerna och organisationer till på forskning och den bästa möjliga kunskap vilande utvecklingsarbete
 • verksamheten är lagstadgad (Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1230/2001)
 • ett av de elva kompetenscentren för det sociala området
 • fungerar i Svenskfinland dvs i de tvåspråkiga välfärdsområdena och kommunerna med kontor i Helsingfors i SFV-huset G18
 • huvudmålgruppen för verksamheten är de professionella inom det sociala området
 • vi bedriver egen utvecklingsverksamhet och deltar i andras utvecklingsprojekt
 • vi bedriver egen och stöder forskning på det sociala området inom Mathilda Wrede-institutet och HPRC
 • ett aktiebolag som ägas av välfärdsområdena, kommunerna, universiteten, högskolorna och organisationerna i Svenskfinland
 • staten finansierar en del av vår verksamhet med ett direkt statsstöd
 • i 20 år har vi funnits i branschen och vi vill göra arbetet inom det sociala området ännu bättre
 • följ oss på Twitter och Facebook
   
 • Info om samtliga 10 kompetencenter