FSKC:s styrelse 2022-2024

 

Medlem Suppleant
   

Matilda Wrede-Jäntti
Universitetslektor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

Katri Viitasalo 
Universitetslektor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

   

Jonna Weckström
Chef för socialt arbete för handikappade
Helsingfors stad

Saila Nummikoski 
Direktör för barnskyddet
Helsingfors stad

   

Christian Kroll 
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

Harry Lunabba
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

   

Pia Nyman-Kurkiala
Universitetsforskare
Åbo Akademi

Mika Helander
Akademilektor
Åbo Akademi

   
Carina Kiukas (vice ordförande)
Akdemichef
Yrkeshögskolan Arcada
Ingmar Sigfrids
Lektor
Yrkeshögskolan Arcada
   

Eva Juslin
Viceprefekt, utbildningsledare
Yrkeshögskolan Novia

Nadja Suomela
Utbildningsledare
Yrkeshögskolan Novia, Vasa

   

Yvonne Holming (ordförande)
Administrativ chef, service till vuxna
Malax kommun
Österbottens välfärdsområde

Erkki Penttinen
Sektordirektör, Arbetsföra
Vasa stad
Österbottens välfärdsområde

   

Annika Immonen 
Servicedirektör
Borgå stad
Östra Nylands välfärdsområde

Katarina Alhovuori
T.f. servicedirektör
Sibbo kommun
Östra Nylands välfärdsområde

   

Benita Öberg
Social- och hälsovårdsdirektör
Raseborgs stad
Västra Nylands välfärdsområde

Kia Leidenius
Specialplanerare för svenska frågor
Esbo stad
Västra Nylands välfärdsområde

   

Miia Lindström
Social- och hälsovårdsdirektör
Pargas stad
Egentliga Finlands välfärdsområde

Susanne Karlsson 
Chef för expert och utvecklingscentret
Kårkulla samkommun 
Egentliga Finlands välfärdsområde

   

Jussi Salminen
Delaktighets- och klientrelationschef
Mellersta Österbottens social- och
hälsovårdssamkommun Soite
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Marlén Timonen
Nationalspråksnämndens ordförande
Mellersta Österbottens social- och
hälsovårdssamkommun Soite
Mellersta Österbottens välfärdsområde

   

Anna Klingenberg-Peltola
Direktör för familjeservicen
Vanda stad
Vanda och Kervo välfärdsområde

Susanne Laine
Chef för klienthandledningsenhet
Vanda stad
Vanda och Kervo välfärdsområde

   

Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Karin Lassenius
Ledningens assistent
Samfundet Folkhälsan i svenska
Finland r.f.

   

Evelina Grandell Rosenlund
Äldreomsorgschef
Mariehamns stad

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör
Kommunernas socialtjänst k.f. / Åland

   
Sonja Londen
Verksamhetsledare
Finlands svenska socialförbund r.f.
Camilla Forsell
Familjekoordinator
FDUV
   

 

 

Välfärdsområden som är aktieägare i kompetenscentret 

Österbotten    
Egentliga Finland    
Västra Nyland    
Östra Nyland    
Helsingfors    
Vanda och Kervo    
Mellersta Österbotten    

Kommuner på Åland:
Kommunernas socialtjänst k.f. och Mariehamn

   
     


***

Organisationer som är aktieägare i kompetenscentret 

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Finlands Svenska Socialförbund r.f
Förbundet De utvecklingsstördas Väl r.f
Interpedia r.f
FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena
Samfundet Folkhälsan 

***

Utbildningsenheter som är aktieägare i kompetenscentret 

Helsingfors universitets fonder
Åbo Akademi 
Stiftelsen Arcada
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi