FSKC:s styrelse 2020-2022

 

Medlem Suppleant
   

Mona Livholts 
Professor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

Ilse Julkunen 
Professor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

   

Bettina von Kraemer
Ledande socialarbetare
Helsingfors stad

Monika Possauner
Ledande socialarbetare
Helsingfors stad

   

Christian Kroll 
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

Helena Blomberg-Kroll 
Professor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

   

Pia Nyman-Kurkiala
Universitetsforskare
Åbo Akademi

Mika Helander
Akademilektor
Åbo Akademi

   

Maria Hammar
Social- och hälsovårdskoordinator 
Vasa sjukvårdsdistrikt/
Österbottens välfärdsområdets samkommun

Anna Cantell-Forsbom
Direktör för familjeservicen
Vanda Stad
 

   

Carina Kiukas
Prefekt
Yrkeshögskolan Arcada

Ingmar Sigfrids
Lektor
Yrkeshögskolan Arcada

   

Eva Juslin
Viceprefekt, utbildningsledare
Yrkeshögskolan Novia

Susanne Jungerstam
Överlärare, utbildningen till socionom
Yrkeshögskolan Novia, Vasa

   

Yvonne Holming 
Socialdirektör
Malax kommun
 

Erkki Penttinen
Resultatområdesdirektör för
socialt arbete och familjeservice
Vasa stad

   

Maria Andersson 
Servicedirektör för Barn- och familjetjänster
Borgå stad

Carita Schröder
Grundtrygghetsdirektör
Lovisa stad

   

Benita Öberg
Social- och hälsovårdsdirektör
Raseborgs stad

Kia Leidenius
Specialplanerare för svenska frågor
Esbo stad

   

Harald Holmström
T.f. omsorgschef 
Kimitoöns kommun

Miia Lindström
Social- och hälsovårdsdirektör
Pargas stad

   

Susanne Karlsson 
Chef för expert och utvecklingscentret
Kårkulla samkommun 

Ulrika Krook 
Ordförande
Finlands svenska socialförbund r.f.

   

Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
 

Karin Lassenius
Ledningens assistent
Samfundet Folkhälsan i svenska
Finland r.f.

   
   
   

 

 

Kommuner som är aktieägare i kompetenscentret 

Kommuner i Österbotten:    
Jakobstad Kronoby Pedersöre
Karleby Larsmo Vasa
Kaskö Malax Vörå
Korsholm Nykarleby  
Kristinestad Närpes  
     
Kommuner i Åboland:    
Kimitoön Pargas  
     
Kommuner på Åland:    
Lemland Mariehamn  
     
Kommuner i Nyland:    
Esbo Helsingfors Sjundeå
Grankulla Kyrkslätt Vanda
Hangö Raseborg  
     
Kommuner i Östra Nyland:    
Borgå Lovisa Sibbo

 

Kårkulla samkommun

***

Organisationer som är aktieägare i kompetenscentret 

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Finlands Svenska Socialförbund r.f
Förbundet De utvecklingsstördas Väl r.f
Interpedia r.f
FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena
Samfundet Folkhälsan 

***

Utbildningsenheter som är aktieägare i kompetenscentret 

Helsingfors universitets fonder
Åbo Akademi 
Stiftelsen Arcada
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi