FSKC:s styrelse 2024-2026

 

Medlem Suppleant
   

Matilda Wrede-Jäntti
Universitetslektor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

Katri Viitasalo 
Universitetslektor
Statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors Universitet

   

Camilla Sippola 
Ledande socialarbetare
Helsingfors stad

Marisa Liesimaa 
Ledande socialarbetare
Helsingfors stad

   

Tobias Pötzsch
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

Christian Kroll 
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU

   

Camilla Nordberg
Äldre universitetslektor i socialpolitik
Åbo Akademi

Mika Helander
Akademilektor
Åbo Akademi

   
Carina Kiukas
Akdemichef
Yrkeshögskolan Arcada
Eivor Söderström
Utbildningsansvarig lektor
Yrkeshögskolan Arcada
   

Eva Juslin
Prefekt
Yrkeshögskolan Novia

Nadja Suomela
Utbildningsledare
Yrkeshögskolan Novia, Vasa

   

Maria Lindvall 
Utvecklingssocialarbetare
Österbottens välfärdsområde

Yvonne Holming
Administrativ chefa
Österbottens välfärdsområde

   

Annika Immonen 
Social och hälsovårdsdirektör
Östra Nylands välfärdsområde

Hanna Kaunisto 
Direktör för socialarbete
Östra Nylands välfärdsområde

   

Benita Öberg
Social- och hälsovårdsdirektör
Västra Nylands välfärdsområde

Kia Leidenius
Specialsakkunnig
Västra Nylands välfärdsområde

   

Miia Lindström
Områdeschef för social- och hälsotjänster
Egentliga Finlands välfärdsområde´

Soile Merilä
Direktör för socialarbete 
Egentliga Finlands välfärdsområde

   

Marlén Timonen
Nationalspråksnämndens ordförande
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Jussi Salminen
Delaktighets- och klientrelationschef
Mellersta Österbottens välfärdsområde

   

Anna Klingenberg-Peltola
Uppgiftsområdeschef
Vanda och Kervo välfärdsområde

Ann-Britt Knoblock
Ledande socialarbetare
Vanda och Kervo välfärdsområde

   

Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
 

Karin Lassenius
Ledningens assistent
Samfundet Folkhälsan i svenska
Finland r.f.

   

Evelina Grandell Rosenlund
Äldreomsorgschef
Mariehamns stad

Jimmy Hellgren
Metod- och kvalitetschef
Kommunernas socialtjänst k.f. / Åland

   
Sonja Londen
Verksamhetsledare
Finlands svenska socialförbund r.f.
Camilla Forsell
Familjekoordinator
FDUV
   

 

 

Välfärdsområden som är aktieägare i kompetenscentret 

Österbotten    
Egentliga Finland    
Västra Nyland    
Östra Nyland    
Helsingfors    
Vanda och Kervo    
Mellersta Österbotten    

Kommuner på Åland:
Kommunernas socialtjänst k.f. och Mariehamn

   
     


***

Organisationer som är aktieägare i kompetenscentret 

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Finlands Svenska Socialförbund r.f
Förbundet De utvecklingsstördas Väl r.f
Interpedia r.f
FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena
Samfundet Folkhälsan 

***

Utbildningsenheter som är aktieägare i kompetenscentret 

Helsingfors universitets fonder
Åbo Akademi 
Yrkeshögskolan Arcada
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi