FORUM FSKC 

FORUM FSKC är FSKC:s nya öppna mötesplats för diskussion, reflektion, innovation och informationsutbyte kring aktuellt inom forskning, utveckling och praktik inom det sociala området. Forumet är tänkt att fungera dels som informationskanal, men också dels som ett bollplank om och när man vill diskutera aktuellt inom det sociala området eller t.ex. planerar ett utvceklingsprojekt. Forumet är ett arbetsmöte där alla deltagare förväntas bidra med sitt kunnande.

Forumet är öppet för alla intresserade!

*****************

FORUM FSKC - Mathilda Wrede-institutets strategi 16.09.2016
 

Välkommen till MW-institutets strategieftermiddag!
Tid: fredag 16.09.2016 kl. 13.00-15.30
Plats: SFV-huset G18, mötesrum 301 våning 3, FSKC, Georgsgatgan 18 A 8, Helsingfors
Anmälning: senast 15.09.2016 här:
https://www.webropolsurveys.com/S/62A6ADFFB71BEA68.par

13.00 Inledning, kaffe och välkommen - ordförande Säde Pitkänen

13.15 Visioner för MW-institutet

13.40 Strategiarbete i grupper

• För vem finns vi?

• Vad vill vi göra?

• Hur förverkligar vi det?

15.00 Förslag och beslut om hur strategiprocessen går vidare

15.30 Dagens avslutas och hemfärd

 

*****************

FORUM FSKC will this time be in English! So welcome everyone to this fantastic opportunity to listen to Camilla Granholm on the 15th of June discussing social work in digital era!

It is just two months ago that Camilla defended her thesis on the 15th of April on "Social work in digital transfer – blending services for the next generation"! And on top of everything we have the opportunity to listen to professor Charlotte Williams who will be commenting Camillas’ thesis! So please feel welcome to FORUM FSKC!

You can find Camillas’ thesis here:

http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf

And this is the programme:

Time: 15th of June 2016, 13- 16

Venue: Evy-Björkman room (3rd Floor) G18, Georgsgatan 18, Helsinki

13.00 Welcome and coffee, Torbjörn Stoor and Ilse Julkunen

13.15 Camilla Granholm presenting her main results of her thesis  "Social work in digital transfer – blending services for the next generation"

14.00 Comments by professor in social work Charlotte Williams, RMIT University, Australia

14.45 Time for discussions, questions and reflections

15.30 Conclusions and Fairwell

Please register by 13th of June at: //www.webropolsurveys.com/S/2A5CD83C6A1DC245.par

 

Vårens andra FORUM FSKC ordnas 15.06.2016 med presentation av och diskussion om Camilla Granholms doktorsavhandling.


PM Camilla Granholm disputerade 15.4.2016 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet med avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Den 15 juni erbjuder vi dig en fin chans att ta del av avhandlingens innehåll och diskutera forskningen direkt med Camilla.

Själva avhandlingen hittar du här:
http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf

Tid: 15.06.2016
Plats: Evy-Björkman rummet (3 vån) SFV-Huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Program:

kl 13.00 Välkommen och kaffe
kl 13.10 Camilla Granholm presenterar avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation"
kl 14.00 Kommentar av professor in social work Charlotte Williams från Australien, RMIT university 
kl 14.45 Diskussion och frågor till Camilla och Charlotte
kl 15.30 Avslutning och hemfärd

Anmälan via länken https://www.webropolsurveys.com/S/2A5CD83C6A1DC245.par
senast 13.6.2016

 

Camilla och Charlotte talar engelska men du kan väl ställa dina frågor och kommentarer på svenska eller finska.


Varmt välkomna med!

För mera information kontakta Torbjörn torbjorn.stoor (a) fskc.fi tfn 040 717 7367
Varmt välkomna med!

 

*********************************************************

Vårens första FORUM FSKC ordnas i samarbete med DelSam-projektet 7.4.2016

För mera information se här

 

Hösterminens första FORUM ordnas 02.12.2015:

Vi har glädjen att inbjuda er alla till FORUM FSKC onsdagen den 2 december 2015 kl 13.00-15.30, här hos oss på Georgsgatan 18, Helsingfors, våning 3 och rum 301.

Vi jobbar vidare med vårt tema kring unga och unga vuxna. Under denna eftermiddag bjuder vi på information och diskussion om den nya Ohjaamo/Navigator-tjänsten. Navigatorn erbjuder rådgivningstjänster med lågtröskel för unga i åldern 15-29 år. Den unga får information, rådgivning, vägledning och stöd och målet är att hitta en väg till utbildning och sysselsättning. Navigatorns arbetar med ett sektoröverskirdande arebtssätt.

Du som jobbar med unga och unga vuxna har nu ett fint tillfälle att få info och svar på frågor om Navigatron, på svenska.

PROGRAM:

13.00 Katja Mannerström, arbetslivscoach, Navigator Helsingfors:
Ohjaamo – Navigatorn, presentation och information om hur arbetet har kommit igång och hurudan service den unga erbjuds via Navigator Helsingfors.

13.45 Diskussion

14.00 Frida Westerback, forskarsocialarbetare, Mathilda Wrede-institutet presenterar sitt forskningsupplägg med beröringspunkt i Ohjaamo – Navigator-tjänsten:
”Att ta tillvara ungas förmågor i nya välfärdskontexter – en studie om delaktighet och agentskap”.

14.20 Diskussion

14.35 Peter Rolin, verksamhetsledare, Sveps ungdomsverkstad:
Sveps ungdomsverkstads syn på och erfarenheter av samarbete med Ohjaamo – Navigatorn.

15.00 Diskussion och reflektioner om Ohjaamo – Navigatorn och speciellt med tanke på uppdragets framtid.

15.30 Avslutning

ANMÄL DIG HÄR
http://www.fskc.fi/start/view-101724-47660

VARMT VÄLKOMMEN!

Skriv siffran 7 med bokstäver: