Föreläsningsserie om sexuella övergrepp mot barn och unga

I denna föreläsningsserie kan professionella och studerande bekanta sig med frågor gällande sexuella övergrepp mot barn och unga, om förebyggande arbete, om bemötandet och anmälningsskyldighet. 

Vi rekommenderar att man tittar på videona i ordningsföljd, men man kan förstås också hoppa direkt till den föreläsning som intresserar mest. 

 

Föreläsning 1: Pedofili som fenomen (Del 1/2)

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)) berättar om hur man kan förebygga sexuellt våld som riktar sig mot barn och unga samt om pedofili som fenomen 

 

 

 

Föreläsning 2: Pedofili som fenomen (Del 2/2)

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)) berättar om att erbjuda förebyggande stödfunktioner för personer som är sexuellt eller romantiskt intresserade av barn och unga

 

 

 

Föreläsning 3: Hur kan man skydda barn genom sexualfostran & trygghetsfostran

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)) berättar om hur man kan skydda barn och unga genom sexualfostran och trygghetsfostran

 

 

Föreläsning 4: Trygghetsfostran och pedofili

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)) berättar om trygghetsfostran och att beakta pedofili inom sexualfostran och trygghetsfostran

 

 

Föreläsning 5: Sexuella övergrepp mot barn och unga

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi (HU) samt projektforskare, Åbo Akademi, med lång erfarenhet av utredningar av misstänkta brott mot barn (vid Rättspsykologiska enheten för barn och unga, HUS), verksam vid Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)) berättar om sexuella övergrepp om barn och unga och hur man forskar i ämnet 

 

 

Föreläsning 6: När misstänka sexuella övergrepp, falska misstankar och hur hjälpa barn att berätta?

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi (HU) samt projektforskare, Åbo Akademi med lång erfarenhet av utredningar av misstänkta brott mot barn (vid Rättspsykologiska enheten för barn och unga, HUS), verksam vid Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)) berättar om hur barn berättar om övergrepp, falska misstankar och hur man kan hjälpa barn att berätta om övergrepp

 

 

Föreläsning 7: Följder av övergrepp och övergrepp på nätet

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi (HU) samt projektforskare, Åbo Akademi med lång erfarenhet av utredningar av misstänkta brott mot barn (vid Rättspsykologiska enheten för barn och unga, HUS), verksam vid Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)) berättar om följder av sexuella övergrepp samt om övergrepp på nätet 

 

 

Föreläsning 8: Utredningar av misstänkta fall av sexuellt utnyttjande av barn

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi (HU) samt projektforskare, Åbo Akademi med lång erfarenhet av utredningar av misstänkta brott mot barn (vid Rättspsykologiska enheten för barn och unga, HUS), verksam vid Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)) berättar om hur barn bör bemötas i samband med misstankar och hur barnintervjun bör gå till i samband med en brottsprocess

 

 

Föreläsning 9: Anmälningsskyldighet vid misstankar om sexualbrott mot barn

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, Åbo Akademi, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)) och Jenny Lehtinen (kriminalöverkonstapel vid enheten för människohandel och illegal invandring vid Centralkriminalpolisen, erfarenhet som barnutredare) diskuterar anmälningsskyldighet vid misstankar om sexualbrott mot barn

 

 

Videoserien är producerad i samarbete mellan Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och Yrkeshögskolan Arcada, med stöd ur Svenska kulturfonden