Salovaara Veronica: Structured Agency - Students’ Scope of Action in the Transition Phase from Basic Education to Upper Secondary Education in Finland (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 8/2021) Doktorsavhandling

Björkenheim Johanna: Towards biographical agency in health social work
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 6/2018) Doktorsavhandling

Stoor Torbjörn, Backman Ann och Lindholm Johanna
LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer
(FSKC Rapport 2/2017)

Lunabba Harry, Westerback Frida och Stoor Torbjörn (red.):
Uppror i elfenbenstornet - En bok om praktikforskning i socialt arbete
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 5/2016)

Eriksson Pia K: Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 4/2016) Doktorsavhandling
Ladda ner avhandlingen via Helsingfors universitets webbplats.

von Kraemer Bettina: Mångprofessionell samverkan och brukarperspektiv
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 3/2016)

Westerback Frida: Unga och psykisk ohälsa - praktikforskning i Helsingfors
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 2/2016)

Granholm Camilla: Social Work in Digital Transfer - blending services for the next generation (Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2016) Doktorsavhandling

Lindvall Ida: Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen (Praktikforskning vid FSKC inom ramen för DelSam II-projektet 2014)

Lindqvist, Ann-Marie: Personer med utvecklings-störning skapar och utövar  sitt sociala medborgarskap – spänningsfält kring delaktighet
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2014) Doktorsavhandling

Wik, Anna; Balk, Maria och Julkunen, Ilse: "Psykisk sjukdom är aldrig ett individuellt problem" - Professionella diskuterar familjens och vänners roll i vårdprocessen
(FSKC Rapporter 1/2014)

Eriksson, Pia K: Finlandssvenskarnas uppfattnigar om hemkommunens social- och hälsovårdsservice
(FSKC Rapporter 3/2013)

Lunabba Harry: När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer
(Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2013) Doktorsavhandling

Eriksson, Pia: "Adoptiossa mikään ei ole varmaa ennen kuin lapsen saa syliinsä" - asiakkaiden kokemuksia kansainvälisestä adoptioprosessista
(FSKC Rapporter 10/2009)

Eriksson, Pia: "I adoption är ingenting säkert före man får barnet i sin famn" - brukares upplevelser av den internationella adoptionsprocessen
(FSKC Rapporter 9/2009) 

Lindqvist, A-M: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forksnings- och omsorgskontekt granskat ur ett medborgarperspektiv
(FSKC Rapporter 5/2008)


Sjöblom, S: ”Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta?” En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice
(FSKC Rapporter 2/2008)

Lindroos, M: Att utforska världsbilder i samtal - en praktisk forskning i mångkulturellt socialt arbete
(FSKC Rapporter 1/2008)

Eriksson, P: Den processartade adoptionsrådgivningen
(FSKC Rapporter 1/2007)
(raportti myös suomenkielisenä)