Mathilda Wrede-institutet är ett forsknings-, undervisnings- och utvecklingsinstitut inom det sociala området som inriktar sig på praktikrelevant forskning om socialt arbete. Dess mål är att utveckla interaktionen mellan undervisning, forskning och praktik inom det sociala området.

Institutet koordinerar forsknings- och utvecklingsarbete inom Svenskfinland, stöder socialarbetare och studerande som vill bedriva forskning om det egna arbetet och sammanför aktörer som är intresserade av praktikforskning.

Målet är att främja delaktighet, jämlikhet och välfärd genom att etbjuda studerande, praktiker, servicebrukare, forskare och lärare inom det sociala området tillfällen att mötas i dialog och bedriva kunskapsutveckling tillsammans.

 Mathilda Wrede-institutet är beläget i Helsingfors och betjänar hela Svenskfinland. Till Mathilda Wrede institutets personal hör en professor i praktikforskningoch två forskarsocialarbetare. Verksamheten sker i nära samarbete med  Helsinki Practice Research Center vid Helsingfors universitet.

Institutets publikationer omfattar 6 doktorsavhandlingar samt ett antal pro gradu-avhandlingar, andra forskningsrapporter och studerandearbeten inom praktikforskning. 

 

Medverkande:  Helsingfors stad, Västra Nylands välfärdsområde, Östra Nylands välfärdsområde, Stiftelsen Arcada, Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid samt Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC).