Kontakt

 

Om du har tankar, frågor och/eller idéer för nätverket ta gärna kontakt med

 

Torbjörn Stoor 

Vd FSKC

Georgsgatan 18 A 8
01200 Helsingfors

torbjorn.stoor@fskc.fi
tfn +358 40 717 7367

 

Ilona Fagerström

Utvecklingsplanerare
e-post: ilona.fagerstrom@hel.fi
tfn + 358 50 548 9063

 

Frida Westerback

Forskarsocialarbetare
e-post: frida.westerback@hel.fi
tfn + 358 40 124 9986

 

   Facebook

          Mathilda Wrede-institutet

 

    TWITTER

Mathilda Wrede-institutet @MathildaWrede