Kansa-koulu meddelande nr 2/2017 juni

28.06.2017 kl. 11:15
Meddelande nr 2/2017 från Kansa-koulu-projektet har publicerats. I meddelandet berättas om den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare som ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa och om anmälningsförfarandet.

Kansa-koulu-projektet är projektet för att verkställa lagen om klienthandlingar inom socialvården. Det främjar beredskapen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården.

Utveckling av dokumenteringskompetensen
Den svenskspråkiga utbildningen av dokumenteringsutbildare ordnas 22. – 23.11.2017 och 13. – 14.12.2017 i Vasa. Helsingfors planeras en motsvarande utbildning till början av 2018. Den svenskspråkiga utbildningen genomförs i en fas. Dokumenteringsutbildare utbildas inom socialbyråer, uppfostrings- och familjerådgivningen, familjerättsliga instanser, socialjouren, kommunala och regionala barnskyddsenheter, familjearbete och barnfamiljernas hemservice samt inom hemvård, dagverksamhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahåller socialtjänster.

Inom två- och svenskspråkiga organisationer är det sålunda dags att fundera över vem inom social- och hälsovården som kunde vara lämpliga som dokumenteringsutbildare och som sedan kan delta i utbildarutbildningen.

Anmäl dessa personer från era organisationer till utbildningen före 15.10.2017 via projektets webbplats eller direkt via denna länk.Projektets  webbplats  finns på  adressen


På webbplatsen hittar du aktuell information  om  projektet  och  om  den  riksomfattande  utvecklingen  av  informationshantering  inom  socialvården.

Följ  projektets  utvecklingsarbete  på  webbplatsens blogg Liitutaulu.
Du hittar oss också på Twitter: @kansa_koulu.

Här kan du läsa hela meddelandet nr 2/2017 juni 2017.