Socialarbetares syn efterfrågas som stöd i utvecklingen av OT-centren

06.09.2017 kl. 12:41
Som stöd för utvecklandet av de nya kunskaps- och stödcentrumen som utformas i enlighet med förändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänsters målsättningar, kartläggs socialarbetares synpunkter gällande brukargrupper i behov av specialkunnande och specialtjänster. Påverka utvecklingen av kunskaps- och stödcentren genom att svara på enkäten.

En nationell målsättning inom ramarna för regeringens spetsprojekt: programet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är grundandet av fem kunskaps- och stödcenter (OT-center) på respektive samarbetsområde i anslutning till universitetssjukhusen. OT-centrens verksamhet stöder arbete med sådana brukargrupper som förutsätter kunskap på special- och krävande nivå. Detta förverkligas genom att erbjuda ovan nämnda arbetsområden expertis, handledning och fortbildning samt genom produktion av forskning och utvecklingsarbete.

 

Socialarbetare på samarbetsområdena har den bredaste och mest uppdaterade kunskapen om de brukarmålgrupper OT-centren i framtiden kommer att erbjuda stöd. Vi önskar nu kartlägga socialarbetarnas synpunkter på brukargrupper och i behov av special- och krävande tjänster som stöd för utvecklandet av de kommande OT-centren. Vi önskar, att alla socialarbetare som arbetar med barn och familjer deltar i planeringen av OT-centren genom att besvara enkäten. Du kan svara på enkäten genom att klicka på länken nedan:

 

Direktlänk till enkäten (på finska)

Vi önskar ha era svar senast 15.9.2017. Resultaten av gallupen analyseras och rapporteras om innan slutet av år 2017. Resultaten kommer finnas tillgängliga bl.a. på huvudstadsregionens kompetenscenter på det sociala området Soccas webbsida.

 

Svara och påverka!

 

Denna nyhet finns att läsa på finska på Soccas webbsida.

Nina Östman